heading

Novosti
O fakultetu
Predavači
Predmeti

Fakultet za politehniku

O fakultetu

Fakultet za
politehniku

Studije politehnike na UDG objedinjuju najsavremenija aplikativna znanja tehničkih predmeta građevine i arhitekture, sa predmetima društvenih nauka (ekonomije, finansija, zakonodavstva, upravljanja projektima …) čime je omogućeno direktno sagledavanje položaja građevinske i arhitektonske profesije u društvu, kao i njihova interakcija sa relevantnim društvenim strukturama.

Studije politehnike-UDG su dvostepeni akademski studijski program koji traje 5 godina (3+2 godine) i obrazuje sledeći profil stručnog kadra:

Inženjer politehnike (Nivo Bachelor – nakon završene 3 godine studija)

- osposobljen da se direktno i  operativno  uključi u rad kompanija koje se bave  oblastima iz domena građevinarstva,  arhitekture i urbanizma. Interaktivan program nastave, kroz predavanja, vježbe i praktičnu  nastavu,  pruža studentu  znanja iz  oblasti oblikovanja prostora,  urbanističkog planiranja i projektovanja,  analize linijskih nosača, kao i smjernice u projektovanju i dimenzionisanju.

- osposobljen da se bavi koordinacijom realizacije  inženjerskih projekata, koristeći znanja stečena kroz predmete iz oblasti zakonske regulative u inženjerstvu, standarda, profesionalnih tijela i odnosa sa privredom, kao i kroz  obuhvaćene teme preduzetništva, marketinga, liderstva, finansija i globalnog tržišta.

Predmeti

Opste studije - 1. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
PO1IM1
Inženjerska matematika I
PO1IM1 8
3P+3V
Da
3P+3V
PO1IGP
Inženjerska grafika i prostor
PO1IGP 6
2P+3V
Da
2P+3V
PO1TF1
Tehnička fizika I
PO1TF1 6
3P+3V
Da
3P+3V
PO1IV
Informatika i vizualizacija
PO1IV 4
2P+2V
Da
2P+2V
PO1ER
Ekonomija i razvoj
PO1ER 6
2P+2V
Da
2P+2V
PO1U
Umjetnost
PO1U 2
2P
Ne
2P
po1sj1
strani jezik
po1sj1 4
2p+2v
Ne
2p+2v
NIM1
Naučno-istraživački modul 1
NIM1 2
Ne
Opste studije - 2. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
PO1IM2
Inzenjerska matematika II
PO1IM2 6
2P+2V
Da
2P+2V
PO1PM
Primjenjena mehanika
PO1PM 6
2P+2V
Da
2P+2V
PO1UAU
Uvod u arhitekturu i urbanizam
PO1UAU 8
4P+4V
Da
4P+4V
PO1PI
Preduzetnistvo i inovacije
PO1PI 6
2P+2V
Da
2P+2V
PO1ORU
Osnovi racunovodstva i upravljackih finansija
PO1ORU 4
2
Da
2
po1sj2
strani jezik
po1sj2 4
2P+2V
Ne
2P+2V
PO1PP
Praktična psihofilozofija
PO1PP 2
2
Ne
2
NIM2
Naučno-istraživački modul 2
NIM2 2
Ne
Opste studije - 3. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
PO2MM
Mehanika materijala
PO2MM 8
3P+3V
Da
3P+3V
PO2EZ
Elementi zgrada
PO2EZ 8
3P+3V
Da
3P+3V
PO2AIP
Analiza investicionih projekata
PO2AIP 8
3P+2V
Da
3P+2V
PO2UST
Uvod u savremene tehnologije
PO2UST 2
2P
Da
2P
PO2EENE
Environmental Economics and Sustainable Development for Non-Economists
PO2EENE 4
2P+2V
Da
2P+2V
PO1U
Umjetnost
PO1U 2
2P
Ne
2P
po2sj1
strani jezik
po2sj1 4
2p+2v
Ne
2p+2v
NIM3
Naučno-istraživački modul 3
NIM3 2
Ne
Opste studije - 4. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
PO2AP
Arhitektonsko projektovanje
PO2AP 8
2P+2V
Da
2P+2V
PO2UPP
Urbanističko planiranje i projektovanje
PO2UPP 6
2P+2V
Da
2P+2V
PO2PA
Pejzažna arhitektura
PO2PA 2
2
Da
2
PO2MGA
Materijali u građevinarstvu i arhitekturi
PO2MGA 6
2P+2V+1L
Da
2P+2V+1L
PO2E
Elektrotehnika
PO2E 4
2P+2V
Da
2P+2V
PO2IG
Inženjerska geodezija
PO2IG 4
2P+2V
Da
2P+2V
po2sj2
strani jezik
po2sj2 4
2P+2V
Ne
2P+2V
PO2ER2
Ekonomija i razvoj 2
PO2ER2 4
2P+2V
Ne
2P+2V
NIM4
Naučno-istraživački modul 4
NIM4 2
Ne
Opste studije - 5. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
PO3PKS1
Proračun konstruktivnih sitema 1
PO3PKS1 8
3P+3V
Da
3P+3V
PO3DE
Dizajn enterijera
PO3DE 4
2P+2V
Da
2P+2V
PO3SM
Strateški menadžment
PO3SM 4
2P
Da
2P
PO3AP2
Arhitektonsko projektovanje 2
PO3AP2 8
2P+3V
Da
2P+3V
po3sj1
strani jezik
po3sj1 4
2p+2v
Ne
2p+2v
PO3MTRST
Menadžment tehnološkog razvoja i savremene tehnologije
PO3MTRST 6
2P+2V
Da
2P+2V
NIM5
Naučno-istraživački modul 5
NIM5 2
Ne
Opste studije - 6. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
PO3TFA
Teorija i filozofija arhitekture
PO3TFA 8
3p+3v
Da
3p+3v
PO3P1
Projektovanje 1
PO3P1 6
2p+2v
Da
2p+2v
PO3OG
Organizacija građenja
PO3OG 6
2p+2v
Da
2p+2v
PO3K
Komunikologija
PO3K 1
2p
Ne
2p
PO3AP
Akademsko pisanje
PO3AP 1
2p
Ne
2p
PO3DR
Diplomski rad
PO3DR 10
4p+4v
Da
4p+4v
po3sj2
strani jezik
po3sj2 4
2P+2V
Ne
2P+2V
NIM6
Naučno-istraživački modul 6
NIM6 2
Ne
PO3ER3
Ekonomija i razvoj 3
PO3ER3 4
2P+2V
Ne
2P+2V