Predmeti

PO3DR
Diplomski rad

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 10
Obavezan: Da
Fond časova: 4p+4v
Smjer: Opste studije

Angažovani predavači: