Predmeti

PO2PA
Pejzažna arhitektura

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 2
Obavezan: Da
Fond časova: 2
Smjer: Opste studije

Angažovani predavači: