Predmeti

po1sj1
strani jezik

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 2p+2v
Smjer: Opste studije

Angažovani predavači: