Predmeti

PO3ER3
Ekonomija i razvoj 3

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 2P+2V
Smjer: Opste studije

-

Angažovani predavači: