Predmeti

PO3P1
Projektovanje 1

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2p+2v
Smjer: Opste studije

Angažovani predavači: