Predmeti

PO1UAU
Uvod u arhitekturu i urbanizam

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 4P+4V
Smjer: Opste studije

Angažovani predavači: