Predmeti

PO1ER
Ekonomija i razvoj

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2P+2V
Smjer: Opste studije

Angažovani predavači: