Predmeti

PO2MGA
Materijali u građevinarstvu i arhitekturi

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2P+2V+1L
Smjer: Opste studije

Angažovani predavači: