Predmeti

po3sj2
strani jezik

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 2P+2V
Smjer: Opste studije

Angažovani predavači: