Predmeti

PO2MM
Mehanika materijala

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 3P+3V
Smjer: Opste studije

Angažovani predavači: