Predmeti

PO3MTRST
Menadžment tehnološkog razvoja i savremene tehnologije

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2P+2V
Smjer: Opste studije

Angažovani predavači: