Predmeti

PO1IV
Informatika i vizualizacija

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 2P+2V
Smjer: Opste studije

---

Angažovani predavači: