Predmeti

PO3AP2
Arhitektonsko projektovanje 2

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 2P+3V
Smjer: Opste studije

Angažovani predavači: