Predmeti

PO2AP
Arhitektonsko projektovanje

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 2P+2V
Smjer: Opste studije

Angažovani predavači: