Predmeti

PO2UST
Uvod u savremene tehnologije

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 2
Obavezan: Da
Fond časova: 2P
Smjer: Opste studije

Angažovani predavači: