Predmeti

PO1U
Umjetnost

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 2
Obavezan: Ne
Fond časova: 2P
Smjer: Opste studije

Angažovani predavači: