Predmeti

PO1PM
Primjenjena mehanika

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2P+2V
Smjer: Opste studije

Angažovani predavači: