Predmeti

PO3K
Komunikologija

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 1
Obavezan: Ne
Fond časova: 2p
Smjer: Opste studije

Angažovani predavači: