Predmeti

PO2AIP
Analiza investicionih projekata

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 3P+2V
Smjer: Opste studije

Angažovani predavači: