Predmeti

PO2IG
Inženjerska geodezija

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 2P+2V
Smjer: Opste studije

Angažovani predavači: