Predmeti

PO2ER2
Ekonomija i razvoj 2

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 2P+2V
Smjer: Opste studije

Angažovani predavači: