Predmeti

po2sj1
strani jezik

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 2p+2v
Smjer: Opste studije

Angažovani predavači: