Predmeti

PO3DE
Dizajn enterijera

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 2P+2V
Smjer: Opste studije

Angažovani predavači: