Predmeti

PO3PKS1
Proračun konstruktivnih sitema 1

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 3P+3V
Smjer: Opste studije

Angažovani predavači: