Predmeti

PO1ORU
Osnovi racunovodstva i upravljackih finansija

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 2
Smjer: Opste studije

Angažovani predavači: