Predmeti

PO3SM
Strateški menadžment

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 2P
Smjer: Opste studije

Angažovani predavači: