Predmeti

PO1IGP
Inženjerska grafika i prostor

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2P+3V
Smjer: Opste studije

Angažovani predavači: