Predmeti

PO3TFA
Teorija i filozofija arhitekture

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 3p+3v
Smjer: Opste studije

Angažovani predavači: