Predmeti

PO1IM1
Inženjerska matematika I

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 3P+3V
Smjer: Opste studije

Angažovani predavači: