Predmeti

PO2EENE
Environmental Economics and Sustainable Development for Non-Economists

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 2P+2V
Smjer: Opste studije

Angažovani predavači: