Predmeti

po1sj2
strani jezik

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 2P+2V
Smjer: Opste studije

Angažovani predavači: