Twitter feed
Login box Content
Najnovija obavještenja

Raspored polaganja ispita
Opširnije: Raspored polaganja ispita

Poštovane kolege,

U prilozima se nalazi ažuriran raspored polaganja ispita.

Srdačno,
Politehnika

Čelične konstrukcije IV

Poštovane kolege,

U nastavku vam dostavljamo link za materijal iz predmeta Čelične konstrukcije. Materijal možete preuzeti sa linka do 15.05.2020. godine.

https://www.sendtransfer.com/download.php?id=3eb4d5aa8465005b788b6f8c851aae1b&email=1462361


Srdačno,

Važno obavještenje

Postovane koleginice i kolege,Shodno odluci Rektorskog kolegijuma, ukoliko epidemiološka situacija u zemlji i mjere Nacionalnog koordinacionog tijela (NKT) to budu dozvoljavale, prvi ispitni rok (polaganje završnih ispita) biće održan od 2-21. juna. Raspored polaganja ispita, kao i pravila pristupanja polaganju, će biti naknadno objavljeni.Da bi studentkinje i studenti pristupili ispitu, moraju imati status aktivne studentkinje, odnosno aktivnog studenta, što znači da moraju biti izmirene finansijske obaveze. Podsjećamo studentkinje i studente, da je rok za plaćanje treće rate školarine, koji je bio definisan za 1. aprila, odgođen za 1. juna.Srdacan pozdrav,

Čelične konstrukcije III

Poštovane kolege,

U nastavku vam dostavljamo link za materijal iz predmeta Čelične konstrukcije. Materijal možete preuzeti sa linka do 02.05.2020. godine.

https://www.sendtransfer.com/download.php?id=45f530f2db54d704169b78ff3f2bf274&email=1450258


Srdačno,

Prijava ispita

Prijavljivanje ispita za ljetnji semestar će trajati od 25. marta zaključno sa 31. martom 2020. godine do 23:59h. Student koji ne prijavi ispite u navedenom terminu, biće u obavezi da plati naknadnu prijavu ispita 30 eura.

Ispite mogu prijaviti samo studenti koji su izmirili finansijske obaveze.

Studenti koji imaju problema sa prijavom ispita, potrebno je da pošalju mail na politehnika@udg.edu.me.​ Odgovor će dobiti nakon 31. marta.
Predmeti
Loading...
Arhitektura i dizajn
Gradjevinarstvo i savremene tehnologije
Upravljanje nekretninama
Urbanisticko planiranje i projektovanje
7. semestar
Šifra predmeta Naziv predmeta Broj kredita Obavezan
PL1EIR1 Ekonomija i razvoj ideje 6 Da
Fond časova: /

Nema dodatnih informacija o predmetu
PL1TK2 Teorija konstrukcija - 2 površinski nosači 8 Da
Fond časova: /

Nema dodatnih informacija o predmetu
PL1IUZ1 Instalacije u zgradama; vodovod i kanalizacija 8 Da
Fond časova: /

Nema dodatnih informacija o predmetu
PL1JZ1 Javne zgrade 8 Da
Fond časova: /

Nema dodatnih informacija o predmetu
PL1ČK1 Čelične konstrukcije 8 Ne
Fond časova: /

Nema dodatnih informacija o predmetu
PL1ST1 Savremene tehnologije 8 Ne
Fond časova: /

Nema dodatnih informacija o predmetu

8. semestar
Šifra predmeta Naziv predmeta Broj kredita Obavezan
PL1PI1 Psihologija Investiranja 6 Da
Fond časova: /

Nema dodatnih informacija o predmetu
PL1DKZI1 Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo 6 Da
Fond časova: /

Nema dodatnih informacija o predmetu
PL1OA1 Osvjetljenje u arhitekturi 6 Da
Fond časova: /

Nema dodatnih informacija o predmetu
PL1OA Održiva arhitektura 6 Da
Fond časova: /

Nema dodatnih informacija o predmetu
PL1SGP1 Struktura i sadržaj glavnog projekta 6 Da
Fond časova: /

Nema dodatnih informacija o predmetu
PL1ČK2 Čelične konstrukcije 2 6 Ne
Fond časova: /

Nema dodatnih informacija o predmetu
PL1P2 Projektovanje 2 6 Ne
Fond časova: /

Nema dodatnih informacija o predmetu

7. semestar
Šifra predmeta Naziv predmeta Broj kredita Obavezan
PL1EIR1 Ekonomija i razvoj ideje 6 Da
Fond časova: /

Nema dodatnih informacija o predmetu
PL1TK2 Teorija konstrukcija - 2 površinski nosači 8 Da
Fond časova: /

Nema dodatnih informacija o predmetu
PL1IUZ1 Instalacije u zgradama; vodovod i kanalizacija 8 Ne
Fond časova: /

Nema dodatnih informacija o predmetu
PL1JZ1 Javne zgrade 8 Ne
Fond časova: /

Nema dodatnih informacija o predmetu
PL1ČK1 Čelične konstrukcije 8 Da
Fond časova: /

Nema dodatnih informacija o predmetu
PL1ST1 Savremene tehnologije 8 Da
Fond časova: /

Nema dodatnih informacija o predmetu

8. semestar
Šifra predmeta Naziv predmeta Broj kredita Obavezan
PL1PI1 Psihologija Investiranja 6 Da
Fond časova: /

Nema dodatnih informacija o predmetu
PL1DKZI1 Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo 6 Da
Fond časova: /

Nema dodatnih informacija o predmetu
PL1OA1 Osvjetljenje u arhitekturi 6 Ne
Fond časova: /

Nema dodatnih informacija o predmetu
PL1OA Održiva arhitektura 6 Ne
Fond časova: /

Nema dodatnih informacija o predmetu
PL1SGP1 Struktura i sadržaj glavnog projekta 6 Da
Fond časova: /

Nema dodatnih informacija o predmetu
PL1ČK2 Čelične konstrukcije 2 6 Da
Fond časova: /

Nema dodatnih informacija o predmetu
PL1P2 Projektovanje 2 6 Da
Fond časova: /

Nema dodatnih informacija o predmetu