Predmeti

PL1GLO
Globalizacija

Semestar: 8
Broj ECTS kredita: 3
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: Gradjevinarstvo i savremene tehnologije

_

Angažovani predavači: