Predmeti

PL1ST1
Savremene tehnologije

Semestar: 7
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Ne
Fond časova: /
Smjer: Arhitektura i dizajn

Angažovani predavači: