Predmeti

PL1IUZ1
Instalacije u zgradama; vodovod i kanalizacija

Semestar: 7
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: /
Smjer: Arhitektura i dizajn

Angažovani predavači: