Predmeti

PL1ČK1
Čelične konstrukcije

Semestar: 7
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: /
Smjer: Gradjevinarstvo i savremene tehnologije

Angažovani predavači: