Predmeti

PL1EIR1
Ekonomija i razvoj ideje

Semestar: 7
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: /
Smjer: Arhitektura i dizajn

Angažovani predavači: