Predmeti

PL1GLO
Globalizacija

Semestar: 8
Broj ECTS kredita: 3
Obavezan: Da
Fond časova: /
Smjer: Arhitektura i dizajn

_

Angažovani predavači: