Predmeti

PL1OA1
Osvjetljenje u arhitekturi

Semestar: 8
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Ne
Fond časova: /
Smjer: Gradjevinarstvo i savremene tehnologije

Angažovani predavači: