Predmeti

PL1IUZ1
Instalacije u zgradama; vodovod i kanalizacija

Semestar: 7
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Ne
Fond časova: /
Smjer: Gradjevinarstvo i savremene tehnologije

Angažovani predavači: