Predmeti

PL1TK2
Teorija konstrukcija - 2 površinski nosači

Semestar: 7
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: /
Smjer: Arhitektura i dizajn

Angažovani predavači: