Predmeti

PL1MI2
Metodologija istraživanja 2

Semestar: 8
Broj ECTS kredita: 3
Obavezan: Da
Fond časova: /
Smjer: Gradjevinarstvo i savremene tehnologije

_

Angažovani predavači: