Predmeti

PL1JZ1
Javne zgrade

Semestar: 7
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Ne
Fond časova: /
Smjer: Gradjevinarstvo i savremene tehnologije

Angažovani predavači: