Predmeti

PL1ČK2
Čelične konstrukcije 2

Semestar: 8
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Ne
Fond časova: /
Smjer: Arhitektura i dizajn

Angažovani predavači: