Predmeti

PL1MI
Metodologija istraživanja

Semestar: 7
Broj ECTS kredita: 2
Obavezan: Da
Fond časova: /
Smjer: Gradjevinarstvo i savremene tehnologije

Metodologija istraživanja

Angažovani predavači: