Predavači

Saradnik iz prakse
mr Tonja Katnić

Tonja Katnić rođena je 14.09.1987. u Zadru. Osnovnu školu i Gimnaziju „Slobodan Škerović“ završila je u Podgorici. Arhitekturu je studirala na Univerzitetu "La Sapienza" u Rimu, gdje je i magistrirala 2012. godine. 

RADNO ISKUSTVO

2016-danas  „A-Tim Studio“ Podgorica, Kompanija za projektovanje, inženjering i dizajn

2014-2016 „Four Pillars“ Podgorica, Studio za arhitekturu, dizajn i prostorno planiranje

2012-2018 Glavni grad Podgorica, Sekretarijat za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine, Savjetnik za prostorno planiranje, reviziju tehničke dokumentacije, energetski menadžment

2013-danas Univerzitet Donja Gorica, Fakultet za politehniku, predavač i mentor za izradu diplomskih radova

2012-2013 „BusinessArt“ Podgorica, Studio za arhitekturu i urbano planiranje

2011-2012 „T-Studio“ Rim, Studio za arhitekturu, dizajn i urbano planiranje (pripravnik)

2010-2012 Univerzitet u Rimu, Odsjek za arhitekturu, saradnica  

02.2006-06.2006 „Studio Mouse“ Podgorica, Studio za grafički dizajn

Na projektu turistički rizort „Smokva bay“ bila je vodeći projektant. Detalji projekta: Hotel 5*, 17 visoko luksuznih vila, 7 objekata visoko luksuznih depandansa sa svim pratećim servisima, uređenjem terena i plaže u dužini 600m, vrijednost projekta 22 miliona eura, preko 40 saradnika, dobijena saglasnost GDA u januaru 2021. Pored toga, radila je na više od 60 objekata kolektivnog stanovanja, sa više od 1000 stambenih jedinica.

 

mr Tonja Katnić