Predavači

Saradnik iz prakse
Nina Ćulafić

NINA ĆULAFIĆ, spec.sci.gradj.

Rodjena je 19.11.1987. godine u Podgorici.

OBRAZOVANJE

  • 2011g-

Specijalista gradjevinarsva-  konsrtruktivni smjer,  Gradjevinski fakultet Univerziteta Crne Gore

LICENCE

  • 2015g-

Licence ovlascenog  inzenjera za projektovanje I izradu tehnicke dokumentacije,   izvodjenje radova i  slozene inzenjerske objekte.,

 

RADNA BIOGRAFIJA

  • 2011-2012.g

VladaCrne Gore, Direkcija javnih radova 

Praćenje finansijskog stanja na tekućim projektima u oblasti javnih radova.

Priprema dokumentacije za raspisivanje javnih tendera, provjera ispravnosti tenderske dokumentacije ponudjaca.

Proučavanje nacionalnog zakonodavstva u oblasti građevinarstva.

 

  • 2012-2016.g

“ Čelebić” doo 

Glavni I odgovorni inzenjer na izvodjenju projekta visokogradnje I izradi projektne dokumentacije.

Izrada procedura  za upravljanje kvalitetom I primjena ISO Standarda

 

  • 2013g –

Univerzitet Donja Gorica

Asistent na fakultetu za Politehniku, na predmetima: Projektovanje 1, Materijali u arhitekturi I gradjevinarstvu, Čelice konstrukcije, Proracun konstruktivnih Sistema 1 , Analiza investicionih projekata, diploski rad.

Tokom 2018 godine obavlja funkciju koordinatora akademskih studija na Fakultetu za    Politehniku.

Član je komisije za izradu I odbranu dimploskih radova na fakultetu za Poltehniku.

 

  • 2016-2018.g

“ Callisto Construction” doo

Izvrsni direktor- upravljanje procesima I procedurama, pracenje kvaliteta I organizacije na projektima izvodjenja gradjevinskih radova

 

  • 2019-2020.g

Ministarstvo prosvjete, Vlada Crne Gore

Konsultant  u pripremi  i raspisivanju tenderske dokumetacije IPA projekta u Ministrastvu Prosvjete Crne Gore kao I u pracenju realizacije istih.

 

  • 2018-

“ Zen Construction” doo

Osnivač  I izvrsni direktor- upravljanje procesima I procedura, pracenje kvaliteta I organizacije na projektima izvodjenja gradjevinskih radova I izradi projektne dokumentacije

 

KONFERENCIJE I PUBLIKACIJE

  • 2018-

Član tima Univerziteta donja Gorica  na konferinciji WBAA Balkan Confluebce , Ohridu

Član delegacije Univerziteta Crne Gore  o visokom obrazovanju u  saradnji sa Kinom, Sangaj

Naucna publikacija  : “ Biznis I ( ili) obrazovanje”- zbornik radova “ Prduzetnistvo VS. Rentijerstvo (Naucni skup Instituta drzstvenih nauka- IDN, Beograd), 2018.g

Nina Ćulafić