Predavači

Saradnik iz prakse
mr Marija Junčaj

Marija Junčaj je rodjena 23.10.1992. godine u Podgorici.

Osnovnu školu " Marko Miljanov" u Podgorici i Gimnaziju "25. maj" u Tuzima završila je sa odličnim uspijehom i diplomom Luča. Na Univerzitetu Donja Gorica, na Fakultetu za Politehniku upisala se 2011. godine i bila jedna od 35 upisanih studenata prve generacije Fakulteta za Politehniku.

Tokom osnovnih studija, nakon završene prve godine studija pohadja stručnu praksu u kompaniji Zetagradnja d.o.o., a zatim nakon završene druge godine studija dobija stručnu praksu u trajanju od 3 mjeseca pri izgradnji hotela “Regent” u okviru kompleksa Porto Montenegro, u kompaniji Adriatic Marinas d.o.o.

24. juna 2014.godine diplomira na temu “Dubai Global Energy Forum - Idejno rješenje kompleksa kongresnih sala sa izložbenim prostorom I pratećim sadržajima Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati”.

Na istom fakultetu 2014. godine upisuje posdiplomske studije smjera “Građevinarstvo i savremene tehnologije”, gdje 24. februara 2017. godine, magistrira na temu “Upravljanje projektima: Povezanost između projektovanja i izgradnje objekata u BIM okruženju” kod Prof.dr Zorana Cekića.

Po završetku osnovih studija 2014.godine, svoju karijeru započinje kao građevinski inženjer na jednom od značajnih investicionih projekata u Crnoj Gori, na izgradnji kompleksa Porto Montenegro sve do decembra 2019. godine.

Od januara 2020. godine, nastavlja svoju profesionalnu karijeru na projektu Lustica Bay, Tivat.

Od 2017. godine angažovana je kao asistent na posdiplomskim studijama Fakulteta za Politehniku, Univerzitet Donja Gorica, na predmetu Projektovanje II, dok je od 2023. godine angažovana na predmetu Projektovanje I.

 

mr Marija Junčaj