Predavači

Saradnik
mr Arman Pepeljak

Arman Pepeljak rođen je 06.05.1994. godine u Bijelom Polju, gdje je završio osnovnu i Srednju elektro-ekonomsku školu. Nakon toga upisuje Fakultet za politehniku na Univerzitetu Donja Gorica i na istom 2016. godine diplomira sa radom na temu "Održivo stanovanje za studente unutar ex-Expo lokacije". Na istom fakultetu 2022. godine stiče zvanje magistra odbranom rada "Revitalizacija objekata u zaštićenim oblastima prirodne i kulturne baštine na prostoru Crne Gore – Studija slučaja ribarsko naselje Vranjina na Skadarskom jezeru". Radno iskustvo je sticao u A.tim studiju u Podgorici od 2016 do 2023. U toku ovog perioda, on se bavio razradom idejnih rešenja i glavnih projekata za objekte različitih kategorija. Njegov rad obuhvatao je temeljnu analizu lokacija, projektnih zadataka, kreiranje konceptualnih ideja, razvoj trodimenzionalnih modela i prezentaciju projekata. Glavni fokus oblasti obuhvatali su kolektivno stanovanje, individualne kuće, hotele i luksuzne komplekse. Rad na ovim projektima zahtevao je kombinaciju kreativnosti sa tehničkim ekspertizama kako bi se postigli izvanredni rezultati. Trenutno se nalazi na poziciji izvšnog direktora u firmi R + N koja se bavi revizijom tehničke dokumentacije, stručnim nadzorom nad izvođenjem radova i upravljanjem projektima.

mr Arman Pepeljak